Bifacijalni solarni paneli

Prana
5/16/2023

Bifacijalni solarni paneli rade tako što apsorbuju sunčevu svjetlost i sa prednje i sa zadnje strane. Prednji sloj ćelija apsorbuje direktnu sunčevu svjetlost, dok zadnji sloj apsorbuje reflektovanu sunčevu svjetlost. Ovo omogućava panelu da generiše više energije od tradicionalnog solarnog panela.

Princip rada bifacijalnih solarnih panela je vrlo jednostavan. Bifacijalni, odnosno dvoslojni solarni panel se sastoji od dva sloja fotonaponskih ćelija. Gornji sloj je napravljen od monokristalnog silicijuma ili polikristalnog silicijuma, dok je donji sloj napravljen od amorfnog silicijuma.

Kada sunčeva svjetlost udari u gornji sloj fotonaponskih ćelija, elektroni se pobuđuju i stvaraju električnu energiju. Istovremeno, sunčeva svjetlost prolazi i kroz donji sloj amorfnog silicijuma, koji generiše električnu energiju putem fotonaponskog efekta.

To znači da bifacijalni solarni paneli mogu proizvesti više električne energije od tradicionalnih solarnih panela. Sve u svemu, bifacijalni, odnosno dvoslojni solarni paneli su odlična opcija za one koji žele povećati efikasnost svojih solarnih panela. Iako su možda skuplji od tradicionalnih solarnih panela, oni to mogu nadoknaditi svojom povećanom efikasnošću.

Studije su pokazale da bifacijalni solarni paneli mogu proizvesti dodatnu snagu i to između 10% do 20% u odnosu na monofacijalne panele. Ukoliko su uslovi optimizirani i imaju sezonski podesivu konstrukciju, dodatna snaga može biti od 30% do 40%.

Prema pretpostavkama konsultantskih agencija, bifacijalni moduli činit će 17% globalnog tržišta solarnih panela 2024. godine. Analize troškova pokazale su da će troškovi opreme i ugradnje bifacijalnog fotonaponskog postrojenja biti oko 5% veći od usporedivog monofacijalnog postrojenja.

Započnite s nama vaš put ka obnovljivim izvorima energije.

Jednostavno napravite budžet vašeg solarnog potencijala i naš tim eksperata će vam se javiti s optimalnim rješenjem za vaše potrebe.

Light logo
Prana je osnovana sa ciljem pružanja najkvalitetnijih usluga i rješenja za razvojne projekte naših klijenata uz istovremenu optimizaciju troškova izgradnjom fotonaponskih elektrana i ugradnjom solarnih panela.
© 2023 Prana | Solar system solutions