Sjajna vijest za sve koji razmišljaju o investiranju u obnovljive izvore energije za svoja domaćinstva: EU potpisala Sporazum o finansiranju Paketa energetske podrške za BiH vrijednog 70 miliona eura

Prana
4/11/2023

Evropska komisija potpisala je i dostavila Bosni i Hercegovini Sporazum o finansiranju Paketa energetske podrške u vrijednosti od 70 miliona eura, a kroz koji će se pružiti pomoć najugroženijim domaćinstvima u Bosni i Hercegovini u suočavanju sa rastućim cijenama i osigurati podrška energetskoj tranziciji.

Za prvu tranšu dodijeljenih sredstava od oko 63 miliona eura potrebno je usvajanje i potpis Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Prije nego što sredstva budu isplaćena, očekuje se da BiH dobije pozitivnu ocjenu Evropske komisije o napretku u implementaciji Akcionog plana kojeg je Vijeće ministara BiH usvojilo 22. decembra 2022. godine. U ovom Akcionom planu navedene su mjere koje će domaće vlasti primijeniti kako bi iskoristile sredstva iz Paketa energetske podrške i omogućile energetsku tranziciju zemlje.

Paket energetske podrške Zapadnom Balkanu najavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen tokom svoje posjete regionu u oktobru 2022. godine. Njime se za region izdvaja ukupno milijardu eura i to pola milijarde eura trenutne pomoći i pola milijarde srednjoročne i dugoročne podrške.

Energetski paket podrške Bosni i Hercegovini

Srednjoročna i dugoročna podrška bit će dostupna kroz grantove u okviru Ekonomskog i investicionog plana (EIP) EU za Zapadni Balkan. Ovi grantovi će podržati energetsku tranziciju kroz podršku izgradnji projekata obnovljivih izvora energije i nadogradnju sistema za prenos električne energije, centralnog grijanja i šema energetske efikasnosti za stare stambene zgrade. Također će podržati energetsku sigurnost, kroz unapređenje infrastrukture za gas i električnu energiju, uključujući interkonektore. Paket energetske podrške može biti polazna tačka za energetsku tranziciju u BiH i domaće vlasti bi trebale iskoristiti naredni period za osmišljavanje projekata kako bi u potpunosti iskoristili raspoloživa sredstva.

Od 70 miliona eura trenutne pomoći dodijeljenih Bosni i Hercegovini, 50 miliona eura je namijenjeno za ublažavanje efekata visokih cijena. Najugroženije porodice trebale bi dobiti novčanu isplatu putem institucija socijalne zaštite u FBiH, RS i Brčko distriktu. Dodatnih 10 miliona eura bit će isplaćeno za poboljšanje energetske efikasnosti 4.000 stambenih zgrada, dok je još 10 miliona eura namijenjeno za oko 400 mikro, malih i srednjih preduzeća koja se suočavaju s izazovima uslijed energetske krize.

 

Nadamo se da će vlasti uskoro donijeti i zakon o “prozumjerima” kako bi svako domaćinstvo i/ili pravno lice moglo koristiti svoj solarni potencijal, a višak proizvedene energije vraćati u mrežu, te samim time vršiti uštede na svom objektu.

Izvor: EU Info i EUD

Započnite s nama vaš put ka obnovljivim izvorima energije.

Jednostavno napravite budžet vašeg solarnog potencijala i naš tim eksperata će vam se javiti s optimalnim rješenjem za vaše potrebe.

Light logo
Prana je osnovana sa ciljem pružanja najkvalitetnijih usluga i rješenja za razvojne projekte naših klijenata uz istovremenu optimizaciju troškova izgradnjom fotonaponskih elektrana i ugradnjom solarnih panela.
© 2023 Prana | Solar system solutions